Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-08-01)

K. Z. til sin Broder M. K. Z. 1883 ⅛:

.... Jeg spekulerer og spekulerer paa Hellas, men hvor skal man dog faa Pengene fra, og saa spekulerer jeg ogsaa paa at tage hjem, s. 344 men saa vil Skæbnen at jeg lider af et Motiv i Jammersmindet, endnu større og meget usælgeligere end Dronningens Død, det er saa glimrende, at jeg hverken kan blive fri for det Nat eller Dag. Ja det er baade ondt og godt. Først Grækenland, saa Fransk Salon i Maj, saa hjem at kaste mig over den Opgave og – ja men det er blot en Smule der mangler i det Hele. Gudbevares hvor jeg forresten har det godt.