Danmarks Breve

BREV TIL: August Andreas Jerndorff FRA: Kristian Zahrtmann (1883-09-25)

K. Z. til Aug. Jerndorff i
Kjbhvn.
Civita d’Aniino 1883 25/9

.... Det er ellers den rette Tid at have Eders Portræt paa, for jeg bor endnu for et Aarstid heri Civita muttersene mellem Italienerne; jeg faar Lejlighed til at filosofere over mig selv, finde mine Fejl, nu mens jeg er ene, næsten som naar jeg i gamle Dage var sammen med Haslund, der altid snublede over min Upaalidelighed og engang imellem til Afvexling over at jeg var saa klog, og Du, som ikke har været bange forat tage mig i Skole, paa den Dig egne hensynsfulde, men meget bestemte Maade : der hjælper intet kære Moder. Jeg ved Eder Tak beggeto.... Skovgaard har været her et Par Maaneder, men er rejst for fjorten Dage siden. Han var en udmærket Kammerat, næst Ole den bedste jeg har kendt.... Som Maler er han forbandet dygtig, han gaar paa med en Sikkerhed, som man skal lede længe efter. Han gjorde i de to Maaneder fire Billeder her, der var meget smukke. Især det første og det sidste, om end mulig de andre skaffer ham mange flere Beundrere. Han er jo alt Andet end streng Efterligner af Naturen ; det Underlige var, at naar jeg saa Billederne heroppe syntes jeg grangivelig at det maatte være saa, – naar jeg kom til Stedet, hvor han sad og malte, begreb jeg næsten ikke, at det var det han havde malt efter. Vi er diametralt modsatte ; han maler Forgrunden helt hen til sig selv, jeg vil altid kun have en ganske lille Synsvidde. Hans Behandling var ofte saa aldeles fortryllende og saa var de to Billeder dejlige simple i deres Indhold. [J. Skovgaards fire Billeder vare: Gadepartiet med Kirken og: Vejen til Civita d’Antino (Tegning i Ill. Katalog 84), udstillede 1884. Paa Juleudstillingen samme Aar fandtes det tredie Billede : Pige og Karl meje Korn med Segle, og paa Foraarsudstillingen 1885: Italienerinde med sine Børn paa Hjemvejen (Tegning i Ill. Katalog 85). Det er sidstnævnte Billede og Gadebilledet K. Z. her er henrykt over.] ... Selv har jeg Somren over været beskæftiget med to Billeder. Det ene er tre Piger der gaa ned ad en Trappe i Solreflex. Det bliver vist færdigt til Udstillingen, passer i Frugtbodens Ramme. Jeg har aldrig før malt ude, saa det er meget famlende gjort. Det er vel ogsaa noget af det Allervanskeligste at male. Jeg synes selv at der er noget godt i Farven, tror dog, at der er adskilligt, der skal bæres over med.... Udelys har jeg næsten ikke malt, saa det er en vanskelig nok Opgave. Det andet Billede, som vil tage hele næste Sommer med og for hvis Skyld jeg bliver her, er Palmesøndag udenfor Kirkedøren; atten Drenge der vente med deres Oliegrene i fladt Solskin forat faa Præstens Velsignelse. Det var Noget jeg saa i Tivoli og som henrykte mig. Oliegrenene er saa overmaade skønne. Samme Mode bruges her, desuden er her en Mængde smukke og især gode Drenge....

s. 351 PIGER SOM BÆRE KALK. Civita d’Antino 1883
Den Hirschsprungske Samling
(H. Chr. Chr. Nr. 280)

s. 352 JOAKIM SKOVGAARD: GADEPARTI MED KIRKEN. CIVITA D’ANTINO
Rlyantstegning efter hans Maleri 1883