Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Axel Theofilus Helsted (1883-09-26)

Fra Axel Helsted til K.Z. Kjbhvn. 1883 26/9:

... Lad mig da først være enig med Dem i, kjære Z., at det er dejlig, at DE er blevet Maler, og saadan en god Maler, en morsom Maler – s. 354 der er saa mange kedelige Malere. Vor Tid er i Kunsten befængt med Upersonlighed – kjender De dem disse Kunstens Modeherrer? ...