Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-10-08)

K. Z. til sin Broder M. K. Z. 1883 8/10:

.... Jeg antager, at Du har saameget af Moders Blod i Dig, at Din Blomstringstid er rig, om end bestemt afgrænset. De due i den Slægt til overordentlig meget fra 25-50 à 55. Siden vil de helst have Livet liggende behageligt for sig. De fleste af os Sødskende har vist Noget af det Samme. Jeg forsikkrer Dig for, at jeg selv gruer mange Gange for at dette 50-55 for mit Vedkommende skal komme alt i Fyrrerne. Saa gjorde det for et Par af Onklerne. Som Yngre ærgrede jeg mig over deres Uimodtagelighed og Mangel paa Arbejdskraft – nu ser jeg meget mildere paa den Ting, forstaar den saa udmærket. Hvem af os der har Faders Blod i sig, kan prise sin Lykke for sine gamle Dage, thi Fader føler sig sikkert ifølge sit Naturel langt lykkeligere end Moder. Men især vi Ældre har jo set, hvilket Læs han har evnet at trække....