Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Bloch (1883-11-06)

Fra Carl Bloch til K. Z. Kjbhvn. 1883 6/11:

.... For nogle Dage siden modtog jeg Deres lange og morsomme

Brev, min Kone og jeg misundte Dem Opholdet i den lille italienske By; men tillige gjorde Brevet os ondt, thi vi saa jo tydeligt, at der ikke var mange Penge i Kassen....