Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1883-12-31)

K.Z. til Forældrene. Napoli 1883 31/12:

[Skrevet efter Modtagelsen af Jerndorffs Brev.] .... Jeg tror ikke, at et Tilbud fra hvem som helst Anden vilde glædet mig saameget som netop fra den Kreds af Kunstnere, som jeg har Grund til at tro strækker sig ned til langt yngre Generationer end den, hvortil jeg selv hører. Det er ikke alene fordi jeg bliver istand til at leve og arbejde langt friere ved de 4000 Kr., men det er mig tydeligt, at jeg har en levende Sympathi i et af vore bedste og mest dannede Samfundslag. Ogsaa Zeuthens Opfordring er mig saameget kærere, netop fordi s. 371 Kunstnerne slutte sig dertil. Det hele kommer paa en Aarstid og fra en Kant saa uventet, at jeg synes, at det næsten er utroligt, og jeg har saamænd hele Dagen gaaet og tænkt paa, om jeg ogsaa vilde have godt af at have saa megen Medvind. Jerndorffs Brev herom kom imorges..... 6. Januar med »Stambul« til Athen. Tre Dages Sejlads til Piræus. Det vil blive herligt. Har sendt mine Billeder hjem.... [Billederne var: Piger som bære Kalk, En Enke og Italiensk Familiescene, alle udstillede paa Charlottenborg 1884. H. Chr. Chr. Nr. 280, 283 og 284.]