Danmarks Breve

BREV TIL: L. Zeuthen FRA: Kristian Zahrtmann (1884-01-03)

K. Z. til L. Zeuthen. Napoli 1884 3/1:

... Jeg falder strax tilføje, da jeg har tænkt meget mere over Sagen og indser, at De har Ret....Jeg vilde gerne have den Kraft, som Ungdommen giver, til at kaste mig helt varmblodig ind i Kampen for hvad jeg anser for rigtigt. Jeg synes ofte jeg har spildt min Kraft paa unyttige Ting og at jeg blandt Andet som Maler kunde have drevet det meget videre ved en anden Opdragelse.... Er det nødvendigt, at jeg ikke faar at vide, hvem der har købt Billedet? .... Jeg tror at sligt Dølgsmaal er lagt af Hensyn til mig – men hvis den Slags Ting blev aabenbare, kom vi saa ikke Idealet nærmere, og var det ikke værd at gøre en Begyndelse.... Dette er alt andet end Betingelser, det er et Forslag og vist er det, naar jeg engang igen skulde komme til at faa med Sligt at gøre, vil jeg gøre mit til at det Hele bliver saa offentligt som muligt..... Jeg blev overordentlig glad ved Deres Tilbud, der kom paa en Tid hvor jeg baade aandeligt og materielt trængte til en Opmuntring, og jeg har siden da følt mig styrket; men jeg kan ikke negte, at Kunstnernes Tilslutning først helt satte Kronen paa Værket; ja, jeg er umaadelig glad derover, og det er baade dejligt, at det var Kunstnerne, som sluttede sig til Dem, og at det var Dem der valgte Dronningen, Kunstnerne Leonora Christina. Der er ikke Spørgsmaal om, at det første Billede i alle Henseender staar højest.... Imidlertid har de vel Betydning som Sidestykker.... At nu Kunstnerne slutter sig om dette Billede, viser en Godkendelse af hele min Virksom- s. 372 hed.... Jeg trængte ikke mere til Hjælp, og det maatte de kunne vide, thi 2000 Kr. er altid for næsten enhver ung Kunstner en betydelig Sum, og netop derved bliver det tillige saa stærk en Æressag for mig..... Det er, som var jeg blevet yngre, kraftigere, viljestærkere. Jeg skuer og nyder al den herlige Kunst oppe i Museet.... Endnu engang Tak til Dem Alle....