Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Julius Henrik Lange (1884-03-19)

Fra Julius Lange til K.Z. Kjbhvn. 1884 19/3:

... Jeg glæder mig over, at vi ved Dine Venners Energi og Flinkhed have faaet Dine to Billeder til Christiansborg. At der ikke før var Noget af Dig, var vel for en Del Galleribestyrelsens Fejl, men ogsaa for en Del – ved en vis Lejlighed – Din egen. Det har vel nok været en lille Prøvelse for Direktørens inderste Følelser at sluge Sofie Amalie, men han skal dog have gjort det med Anstand....