Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1884-01-10/1884-02-14)

UDDRAG AF BREVE FRA 1884
K. Z. OG J. SKOVGAARD SEJLEDE 6. JANUAR MED DAMPEREN »TAYGETES« FRA NAPOLI TIL ATHEN.
K. Z. til Moderen og Slægten. Athen 1884 10/1:

... Athen er herligt, ja over al Beskrivelse. Vi kom her igaar Middags efter 3 Dages Sejlads, blikstille hele Tiden. Vi nød det. En prægtig græsk Familie var med os paa anden Plads, en af Athens mest ansete Læger, de sluttede sig meget til os. Først gik det paa fransk, men mod Slutningen mere og mere paa græsk, og med det Sprog gik det virkelig nogenlunde, jeg er dog stadig Skovgaards Mund. laften da vi stod paa Akropolis og saa paa Aftensolen rødne Ruinerne, kom en prægtig gammel Græker hen til os og talte om Perikles og Leonidas, jeg forstod langtfra det Halve, men blot at høre Efterkommerne tale om Marathon og Salamis, – ja det er næsten Rejsen værd....

14/1: ... Jeg synes, at det er et Aarhundrede siden jeg var i Civita, men jeg er jo ogsaa blevet en anden efter at have set Parthenon. Det er virkelig sandt, at jeg næsten har glemt Italien, og vi har dog kun været her i 5 Dage. Igaar tog vi lidt fat paa Akropolis. Idag, stygt Vejr, have vi set Schliemanns Udgravninger fra Mykenæ; Dynger af Guld i Gravene. Endnu meget morsommere var Vasesamlingen....

20/1: ... Her er Alt paa det Herligste. Stærk Sne, et Kvarter, paa Statuer, Oliventræer, overalt. Oppe paa Akropolis stod Marmoret endnu blændende rent til Sneen, og det hører der dog Noget til, Du ved, hvorledes det gaar Vadsketøj i Sne. Jeg har to Motiver der, det ene selve Indgangen, – den er saa højtidelig, at ingen Kirke i Verden kommer den nær, der er Marmoret allerkærest, gyldenhvidt, næsten klart...

28/1: ... Jeg er med Skovgaard regelmæssigt paa Akropolis 9-12¾ og 1¾-5¼. Vi spiser paa Knejper, leve daglig af en god Slump tyk Faaremælk. Jeg holder meget af den harpixtilsatte Vin, der er bitter som Øl...

14/2: ... Jeg er bange, at ovenpaa alt dette vil ingen Kunst smage mere. Idag i det lille Musæum i Piræus, en Statue af Kejser Titus var ved Siden af det græske rundt om saa slet, at vi begge kom til at le....