Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Lindegaard FRA: Kristian Zahrtmann (1884-03-02)

K. Z. til Dr. J. Lindegaard i
Hørsholm.
Athen 1884 2/3:

...Ja, Livet er skønt. Du skulde vide, hvad det er at være her; der er naturligvis Intet paa Jordens Overflade der paa nogen Maade kan sammenlignes med Athen. Al anden Kunst maa nederlig sig bucke, ja den skrumper sammen til Intet–selv Rafael bliver kun himmelvrængt, s. 390 og han hører dog til det mest storartede siden Kristi Tid.... Parthenon er naturligvis herligst af det Hele. Jomfrueligt, fast, stort. Det fylder En med Ærbødighed som Intet andet..... Men ikke blot de store mægtige Templer, nej Gravstederne, fra de Riges pragtfulde lige ned til den lille Skomagerfamilies tarvelige, Vaser, Spejle, Alt aander den samme Glæde over Kunsten, den samme Trang dertil. Den lille Skomagerdatter er død. Du ser hende tage Afsked med sin Familie, hun bærer en Oliekrukke og en lille Fugl i Haanden, hun tager Afsked, som gik hun hen i Skolen. Moderen tager hendes Haand mildt og kærligt, Faderen klapper hende under Hagen ; den smukke unge Tante staar og ser tankefuldt derpaa og Hushunden springer kærligt op ad hende. Intet himmelvrængt, ingen Rabarbra, hvis Ende yndigt lugter. Saa ukunstlet, saa uskyldigt, saa naturligt....Eller Ægtefolk der give hinanden det store sidste Haandslag, altid mildt, altid elskværdigt. Er ikke det Folk stort og skønt, der opfatter Døden saaledes, meget skønnere end vort der helst vil bramme med Inskriptioner paa Sølvplader paa fløjlsdragne Kister.... Ja man gaar og bliver Hedning her, det kan ikke være anderledes. Alt det Store og Skønne var samlet paa dette faatallige Folks Haand. Aldrig har der været slig Rigdom paa et Sted, men de pralede ikke dermed, de udvexlede den mod Kunst, hele Landet var klædt deri....