Danmarks Breve

BREV TIL: August Andreas Jerndorff FRA: Kristian Zahrtmann (1884-03-21)

K. Z. til Aug. Jerndorff. Athen 1884 21/3:

[Fra 5.-20. Marts gjorde K. Z. og J. Skovgaard en Peloponnestur.] ..... Billedhuggerarbejderne i Olympia har det forud, at de paa nogle Steder er saa aldeles mageløst bevarede, at de se ud som huggede igaar. Dette gælder fremfor Alt Apollo, sikkert Verdens skønneste Hoved og vistnok en af de herligste Skikkelser, der nogensinde er gjort...... Zevstemplet ligner umaadelig meget Pæstum, men er jo større. Det har sikkert været endnu smukkere...... Saa red og gik vi gennem hele Peloponnes, saa Templet ved Bassæ og Sparta med dets Musæum. Den gamle spartanske Kunst var minsandten spartansk. Marmoret var graat som gamle Tavler, Figurerne drejede vist paa Drejelad, og Guder og Gudinder lignede meget Kegler.... Vi fik spartansk Suppe, men den var meget ordentlig nu, og har de spartanske Ynglinge haft saa gode Apelsiner til at faa Suppen ned med, som vi fik der, saa har de ingen større Nød lidt, og Eftersmagen har neppe været ilde. Sparta ligger skønt; Du ved ikke hvor truende mægtigt at Taygetes rager op derover og hvor umaadelig bred at Flod- s. 391 sengen er hvorpaa Byen ligger. Tilsidst var vi et Par Dage i Gythion, Spartas Havn, hvor vi nød et Liv der svarede til Amalfis. Og Du skulde sejle rundt i Arkipelaget, Du kan tro at de hvide Byer klæde de spredte Øer mageløst....