Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1884-05-12)

K. Z. REJSTE 30. APRIL 1884 FRA ATHEN TIL NAPOLI.
10. MAJ ANKOM HAN TIL CIVITA D’ANTINO.
K. Z. til Hjemmet. Civita d’Antino 1884 12/5:

... Her blev jeg jo overalt modtagen med Jubel. Udenfor Vinduerne her staa Masser af blomstrende Anemoner og Ranunkler, som Chr. Erichsen sendte mig ifjor Efteraar, Stedmodersblomster, Nasturtier, kinesiske Nelliker og Geum af Frø fra Haven hjemme. Signorarne blive ikke trætte af at omtale de to Hyacinter og Tulipanerne, som de aldrig havde set Mage til. Man har det saa propert og luftigt her, at blot det er nok til at man føler sig i godt Humør, men iøvrigt holder jeg saameget af Folk heri Byen, at jeg er helt lykkelig ved at være kommen hertilbage. Igaar gik Dagen næsten med, at Folk gjorde mig Visit efter Landets Skik. Idag har jeg været ude at male, og det gjorde rigtig godt igen at sidde paa Malerstolen.... 18/5: ... Jeg har været oppe imorges fra 2½ af for at være med i Processionen for Majmadonnan en Milsvej opad Bjergene og paa Knæ det sidste Stykke. Jeg syntes det var en Fest for Venus eller Freya. Ungkarlene og Pigerne gjorde Kur, vi plukkede Blomster og bandt Kranse, alt imens det gik med Evviva Maria.... 21/5: ... Jeg maler Drengene om Formiddagen og Trappen med et Par Kærestefolk om Eftermiddagen samt legende Børn i Forgrunden. Ja den Trappe er nu igrunden aldeles udmærket til at anvende Figurer paa. Jeg er endnu tilbøjelig til at blande Græsk i det Italienske. Overhovedet er jeg halv ked af at tale Italiensk, da jeg mærker tydelig, at jeg nu ikke lærer mere. I det Hele velsigner jeg mit Ophold paa Hellas’ hellige Jord....