Danmarks Breve

BREV TIL: Lauritz Adolph Hjorth FRA: Kristian Zahrtmann (1884-06-11)

K. Z. til Terrakottafabrikant L. Hjorth i
Rønne.
Civita d’Antino 1884 11/6:

De bliver sagtens forundret ved idag at modtage en ny lille Samling Vaser fra mig. De er fra Athen alle.... Det er maaske for meget at sige at Vaserne henrykte mig mest, for det gjorde dog vel Templerne og nogle Billedhuggerarbejder, men det kan ialtfald siges uden Overdrivelse at Vaserne kom nær op til. Der er den henrivende Ting ved Vaserne, at i de fleste Tilfælde har man dem som var de gjort igaar; og mangler der ogsaa hist og her noget, det der er kommer altid til En uforfalsket.... Mine Tegninger staar betydeligt under Originalerne, men da jeg kom her syntes jeg dog at det var morsomt at rentegne nogle, saameget mere som det daarlige Vejr gav god Tid dertil, og sende Dem dem..... Jeg sender Dem her Resultatet, hvis De kan bruge det saa gør det blot; det vil være mig en stor Glæde.... De skal ikke tage Dem nær, om de ogsaa smudses eller ødelægges ved Brugen. Det umaadelig simple, der gaar igennem dem, gør dem efter min Me- s. 397 ning meget let udførlige og er en af deres store Skønheder. Intetsteds er der taget Maal, saa det er nærmest det Indtryk hver Vase har gjort paa mig, som er fremstillet. Hist og her er der lidt ganske svagt ophøjet Arbejde som gør ypperlig Virkning paa de smaa Vaser. De store lader haant derom, men af dem har jeg ingen tegnet.... Ingen i Verden har som Grækerne vidst hvad de vilde og burde gøre.... Gør nu ganske dermed som De vil, bruger De intet deraf skal det ingenlunde fortryde mig. Jeg vil altid være glad ved at have levet den Stund, mens jeg gjorde dem, sammen med Folk hvis Sandal jeg ikke synes at selv den mest dannede i vor materielle Tid tør kysse....