Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1884-06-14)

K. Z. til Søsteren Elisabeth Erichsen. Civita d’Antino 1884 14/6:

... Jeg har tegnet nogle Vaser til Hjorth, hvilket har moret mig, ikke mindre end 13 græske Vaser. Hver enkelt stod jo en Del tilbage for dens herlige Forbillede, men alligevel gik der, da jeg lagde dem alle 13 op for mig paa Bordet, et helligt Pust af græsk Dannelse gennem Stuen...... [Forbindelsen med L. Hjorths Terrakottafabrik i Rønne vedligeholdt K. Z. saaledes ned igjennem Aarene. Den knyttedes oprindeligt ved, at han lod et af sine første plastiske Arbejder, en lille Buste af sin fireaarige Søster Bodil Z., brænde i Terrakotta 1870. (Se S. 96.) Han hjemførte til Fabrikens Brug den Danaidefigur, som nu, gjengivet i Terrakotta, er ret almindeligt kjendt. Han støttede ivrigt Fabrikant Lauritz Hjorth i at lægge antike Modeller til Grund for Fabrikens Gjengivelser, men er dog ikke umiddelbart Ophavsmand til, at Rejsende ved deres Hjemkomst fra Italien kunne opdage, at en medbragt romersk Lerlampe bærer i sin Bund Navnet: L. Hjorth, Rønne. (Se S. 99.) De nævnte tretten Tegninger, vandfarvelagte, ejes af Fabrikant Hans Hjorth i Rønne.]