Danmarks Breve

BREV TIL: August Andreas Jerndorff FRA: Kristian Zahrtmann (1884-07-17)

K. Z. til Aug. Jerndorff. Civita d’Antino 1884 17/7:

... Jeg har som Du med Dekoration at gøre, en Spisesal hos Familien Ferrante. Det bliver sagtens en kostbarere Dekoration end i noget Rum i Danmark. Imidlertid er hvad jeg gør kun ringe. Salen er temmelig stor 11 mtr. lang. Den skal dekoreres i Stil fra Begyndelsen af Aarhundredet med iblandede Rosenmotiver. Jeg har to skikkelige Klodrianer af Svende til at udføre Arbejdet og det hele bliver saa mørkerøde Vægge som gaar an til Stilen, en bred og ret smuk Gesims s. 398 foroven, derover og ad alle Loftets Bjælker Olivenguirlander paa lysrød Grund; ... – Det er voldsomt hvad man lærer ved sligt Arbejde. Mange Skrøbeligheder svinde bort af sig selv naar blot Tanken er rigtig og det er Smaafif der gør Udslaget, jo mere af dem desto bedre er Virkningen. Jeg har gaaet ud fra at dræbe Kalkfarvens lidt raa Karakter, og jeg synes at jeg har opnaaet en vis silkeagtig Virkning i hele Loftet. Det der gør Salen saa kostbar, er at jeg har faaet Lov til at tage alle Palladsets bedste Malerier til at smykke Salen med .... Det mærkeligste af Billederne er Natten af Correggio. Der siges at dette er Original og jeg vil gerne tro det..... Det er malt paa en fløjlsdyb blodrød Grund er kun 53 × 68 ctm. Der er et Lys i det saa det knalder og spiller og sprutter og funkler, og gnittrer; i saa Henseende har jeg aldrig trot det mulig at naa saa vidt og mig forekommer det, at Billedet i Dresden kun har meget lidt deraf. Saa staa Englene i Luften saa underligt blaaligkolde i Modsætning til Lyset i Rummet, der jo snarest ligner Lampelys. Der er en underlig Svinden i dem. De ere svage i Farve, meget dybe, men de funkle grønligblaalige som fra en anden Verden. Billedet er mere manierert gjort end jeg synes at det i Dresden er, det ligner ialfald den store Pastel eller hvad det er af Correggio i Palazzo Doria i Rom. Men paa samme Tid som alle Bevægelser er saa overdrevent yppige, paa samme Tid, som Lyset er saa uforstaaelig flimrende og let som om Figurerne endnu bevægede sig en Smule i det, saa er saa ubegribeligt i al denne flotte henaandede Rokokko Lysets Konturer hist og her saa skærende skarpe, at det nærved er aldeles ubarmhjertigt at se paa. Gaar man lidt længer bort runder og former det sig, jeg ved ikke hvorfor. Og saaledes er hele Billedet saa uforstaaeligt, men dejligt er det min Sandten; det er vel Rokkokkoens højeste Blomst....