Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1884-08-18)

K. Z. til Faderen. Civita d’Antino 1884 18/8:

.... Jeg ved, at jeg paa mange Maader vil savne Italien hjemme, men paa den anden Side føler jeg, at jeg hører stærkt hjemme der, og bl. a. drager det mig hjem, at jeg har baade Hoved og Hjerte fuldt af et Billede af Leonora Christina....Naar den højtidelige Kolerakommission, som vil have fjernet fra Gaderne, hvad Svinene regelmæssig faa Skyld for, men hvad Menneskene have forbrudt, møder frem, saa glæde Gadedrengene og jeg os. Jeg priser her som overalt at være en Lægesøn og ikke kere mig videre om Sygdommen....