Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1884-10-05)

K. Z. til Moderen. Civita d’Antino 1884 5/10:

... Jeg er jo overmaade glad over mit Ophold heri Italien dennegang og forlader det med ligesaamegen Sympathi for Folket, som jeg sidst var led ved det. Befolkningen her er meget forskellig fra Amalfis. Her hvor Klimat er langt barskere og Fornødenhederne blive flere, har Folket en Sundhed, Kraft, Elskværdighed og Hengivenhedsfølelse, som hine kan skyde en hvid Pind efter. Jeg vil vel komme til engang imellem at tilbringe en Sommer her og saa Vintrene i København. Thi saameget jeg ogsaa holder af Folket, saa er her jo dog Ingen mig Jevnbyrdig i Dannelse og Interesse, og blev jeg her, vilde det faa en sørgelig Indflydelse paa min Kunst. Derimod er her herlige Forhold om Somren til at male ude under, og det kan være udmærket til Tider at trække sig tilbage fra det altfor forstyrrede og forstyrrende Hovedstadsliv; andre Malere tage ud paa Landet, jeg tror nok, at jeg foretrækker at tage hertil. – Jeg maa have Atelier i København forat tage fat paa Leonora Christina ved Juletid. Jeg trænger igrunden til, at Trafiken skal gaa gennem mit Atelier, og her hvor jeg er, er jeg paa en Maade helt afvant dermed. Dog finder Bønderne jevnligt paa at aflægge mig en Visite og bære sig saa fuldstændigt ad, som var mine Værelser deres. Det er elskværdigt, og derfor holder jeg ogsaa af det. Der gaar igrunden en jublende Glæde gennem mig, altsom jeg sidder og skriver om Hjemkomsten. – Jeg har malt 36 Figurer i Sommer, deraf de 34 Børn....