Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1884-10-07)

K. Z. til Faderen. Civita d’Antino 1884 7/10:

... Nu hjem for at male Leonora Christina afklædes i Fængslet. Kvinden skal være krænket i hende, Intet mere, men heller Intet mindre. Mod Sædvane har jeg sikkert hele den ydre Skikkelse af Billedet fastslaaet iforvejen, noget jeg mulig aldrig før har haft, naar jeg har begyndt paa et historisk Billede. Naturligvis er Flertallet i vor Tid saa slet eller ialfald saa tølpersk, at det aldeles ikke forstaar, hvorfor Billedet males eller hvad Meningen er dermed, men det er ikke min Fejl. Jeg tror nu nok, at det skal være ganske svært at finde en skønnere Opgave end netop denne. – Det var mageløst, at jeg kom til Grækenland. Ingen Kunst kan kaldes Kunst ved Siden af den; Bädecker over Italien, som har været mig en yderst kær Lektyre, blev mig fuldstændig ligegyldig, og netop de store Renaissancekunstnere tabte mest, Rafael, Lionardo osv. Men Tiden mildner meget, og nu er Bädecker kommet til Ære igen....