Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Kristian Zahrtmann (1885-07-17)

K. Z. til Karl Madsen. Kjbhvn. 1885 17/7:

[I »Tilskueren« havde K. M. skrevet en stor, stærkt anerkjendende Afhandling: »Kristian Zahrtmanns Leonora Christina-Billeder.«]

... Du skal rigtignok have Tak for Artiklen, Du har skrevet om mig.... Du kan tro jeg paa alle Maader er glad derfor, og jeg ved, at Mangfoldige ligesom jeg mener, at den er saa overordentlig godt skrevet. Det mente f. Ex. Jul. Lange og allermest hans Hustru, som partout vilde, at Lange skulde indrømme, at han ikke kunde skrive en saadan Kritik.... At jeg ogsaa er glad for den store Sympathi Du viser L. C, behøver jeg naturligvis ikke at tilføje....