Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Kristian Zahrtmann (1885-07-26)

Til samme.
Jotunhejm
(paa Rejse med sin Elev O. Schütte fra Bygholm) 1885 26/7:

... Du har siden jeg læste Din Afhandling ofte været i mine Tanker. Jeg dømmer ingenlunde saa godt om Vedkommende som Du har gjort og det er som havde jeg faaet noget mere baade Overblik over mig selv og Tillid siden. Derfor er der en Taknemmelighed, der gerne vil ud, og jeg tænker ogsaa svært paa selv at komme ud [til Lyngby] at trykke Din Haand....