Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1886-01-05)

K. Z. til Carl Thomsen. Kjbhvn. 1886 5/1:

Glædeligt Nyaar for Dig, Din Hustru, Din Søster og Dine Børn og hjertelig Tak for det gamle. Det har for mig været et tungt Aar, og jeg er glad ved, at det er gaaet til sine Fædre. Gid dette nye maatte kunne blive lysere. Jeg skriver til Dig, fordi jeg ser mig nødsaget til at fratræde min Post som Bestyrelsesmedlem af Elevskolerne og forat bede Dig overtage Posten, som Du for et Aar siden lovede Schwartz at ville gøre hvis jeg ikke kunde modtage Valget, Noget jeg dengang bestemt havde bedt mig fritaget for. Det har gaaet saa som saa for mig – jeg har tidt følt mig ikke paa min Hylde, men jeg har ladet staa til for ikke at besvære Andre. – Men nu er det mig uudholdeligt; jeg ser igrunden med Fortvivlelse paa Maaden hvorpaa vor Adresse til Akademiet i 82 hævdes, eller ikke hævdes, og jeg kan og vil ikke være med i offentlige Hverv. Jeg lider mere derved end Du aner. – Dertil kommer at jeg vil væk, saasnart jeg kan, ellers er jeg bange for at jeg gaar i Hundene, og dog vil jeg saa umaadelig nødig fra Danmark. Jeg maa dog blive her til Avgust. Jeg vil heller end gerne undervise i Skolen, og naar jeg skal afsted saa maa der arbejdes forat faa en Anden, men dette, Du skulde, var at være i Bestyrelsen hvor der kun yderst sjeldent er Noget at gøre, da der er en Sekretær paa hvem Arbejdet hviler. Vær nu snild og sig ja. – Tillige skal jeg fra Sekretæren tilsige Dig til Møde paa Filippavej Nr. 8 i Atelieret imorgen Onsdag Aften Kl. 8½. Thi der skal Generalforsamlingen vælge Dig. Jeg kommer der. Jeg vil næsten ikke være paa Atelieret idag i Tilfælde af at Du vil søge mig. – Det, der piner mig er at kun de Unge synes mig at stile mod Kunsten – vi Ældre mod at blive Meldahler. Jeg har under alt dette faaet et mildere Blik paa Sidstnævnte – og jeg synes at jeg maa væk for ikke at synke dybere. Aldrig havde jeg troet at Aarsskiftet skulde blive saa slemt.