Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1885-12-14)

Fra Faderen til Elisabeth Erichsen. 1885 14/12:

... K. Z. befinder sig formeentlig for Tiden i en langtfra hyggelig Gjæringsperiode, som jeg imidlertid haaber kun er en Overgang. Hvorfor Fanden har han ogsaa indladt sig paa Politik, som var det sidste, jeg kunde ahne, at han med sit Naturel vilde give sig af med....