Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Christian Erichsen (1886-01-25)

Fra Chr. Erichsen til Faderen C. V. Z. 1886 25/1:

... K. Z. var hos os igaar. Vi skal om lidt træffes til Middag hos Peter Broes. Gudskelov han er kommen ud over sin Sygdom. Lisbet og jeg vare meget bekymrede i nogle Dage....

Denne Aandsuro kom ogsaa senere frem hos K.Z. Stærke Sindsoprør brød ud i Aarene 189k, 1899, 1905; og deres Efterdønninger strakte sig ind over de mellemliggende Aaringer. De lammede hans myndige Greb s. 420 om Penslen. De tog iøvrigt deres Udløb indenfor Hjemmets Kreds. Hans Venneskare mærkede lidet til dem. Han søgte al komme fri af dem ved at kaste sig ind i Selskabs- og Theaterlivet. Skolen med dens faste daglige Pligtgjerning blev den Redningsplanke, som bar ham oppe og stadigt hjem til Danmark. – Først med K.Z.’s 65de Livsaar indtraadte varig Ligevægt i hans Sind og Arbejdsevne. [Efter Oplysninger af M. K. Z.]