Danmarks Breve

BREV TIL: Fritz Syberg FRA: Kristian Zahrtmann (1886-03/1886-05)

K. Z. til Frits Syberg.
Kjbhvn.
Bredgade 28, 1886. Foraar:

...Men saa har jeg ogsaa tænkt paa Deres Ophold i Fredensborg, haaber nu at De bringer smukke Ting med derfra. To Maaneder er jo ikke saa kort for en saa dreven Karl, som jeg anser Dem forat være, og oprigtig talt – her har De »Lereren« igen – er jeg mest bange for at De skal havne som saadan en rutineret Herre, der kan gøre hvad han vil.... Naa, jeg haaber af Hjerte, at De gør min Frygt til Skamme – Beskæmmelse og Venskab er nogle af de rigtige Lyksaligheder i dette korte Liv, og har De blot Indholdet saa frygter jeg ikke for det Øvrige.... Mal dog noget af det Tunge i Fredensborgnaturen.... Det er en Svir at gaa og se paa Jul. Paulsens hvilende Modeller. Det er et glimrende malt Billede.... Fridolin Johansen maler paa Dyrehavsbakken noget med mange Mennesker.... Her er tomt i København, men meget rart at være. Jeg er næsten altid heroppe og haaber at se Dem, naar De kommer hertil Byen....