Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1887-01-24)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1887 24/1:

... Har solgt Don Juan til Modellens Hustru Fru Ellinor Knudtzon (800 Kr.).... Fortjene mere kunde jeg ganske sikkert, men ikke uden at tage Skade paa Sjælen, og jeg vil ikke indlade mig derpaa. Det er jo netop den Slags Ting jeg er saa angst for at forfalde til, og bebrejder jeg Andre det, saa har det aldrig været, fordi jeg har dømt Vedkommende haardt, men fordi jeg har været saa bedrøvet over Sagen.... Akademireformen bryder jeg mig ikke saameget om; jeg har længe ønsket, at Striden mellem Ældre og Yngre maatte bibeholdes, thi netop derigennem steg Kunsten. Kun meget Faa have heri holdt med mig, til Slut maaske Ingen, thi det er mageligere at leve i Fred.....Desuden er Eden dog bibeholdt, og jeg elsker ikke, at Folk sværge paa at gøre, som Hs. M. Kongen intenderer.... Jeg kommer gennem dette længere bort fra mine Kammerater, der let opfatte min Sorg over Sligt som en personlig Bebrejdelse mod den Enkelte.... Jeg har i Skolen lært, at den der handler imod sin Overbevisning, synder imod den hellige Aand, og selv om jeg ikke tror paa denne, vil jeg ikke give Slip paa den Moral, hvori jeg er opdragen....