Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Severin Krøyer FRA: Kristian Zahrtmann (1887-04-05)

K. Z. til P. S. Krøyer. Bredgade 28, 1887 5/4:

Der var iaftes stort Kalas mellem Dine og mine Elever. De havde alt om Aftenen den 2den været indbudne i Dines Atelier, nu var de iaftes i Hotel Fønix. Stemningen var høj, og jeg er bleven opfordret til at bringe Dig Alles Hilsen. Din Skaal blev drukken under stor Begejstring, Rohde udbragte den, og man var meget ked over ikke at have Dig med. Det Hele var arrangeret paa Rohdes Idé om Tilslutning mellem de to Skoler, meget hurtigt og derfor meget rart. Et af Festnumrene var en nøgen Brydekamp mellem to Elever fra Fønix. Forøvrig var Dine nogle glimrende til at gøre Musik, det kan mine saa lidt.... Den Slags Ungdomsgilder holder jeg umaadelig meget af....