Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1887-07-02)

K. Z. til Moderen. Frederiksborg 1887 2/7:

.... Har været her en Maaned, og bliver her endnu tre Uger. Saa hjem til Rønne at male Bodil som Leonora Christina. Leemejer er en ypperlig Vert, er her selv i Næ og Ny; han har givet mig Maleren Malthe Engelsted til Selskab. Jeg holder overmaade meget af ham ... s. 427 vi sympathiserer i mange Anskuelser.... [K. Z. var Gæst hos Leemejer, der var Inspektør ved Museet og havde indrettet sig en herlig Ungkarlelejlighed i Slottets Udbygninger. K. Z. malte derude den landskabelige Baggrund til Leonora Christina i Frederiksborg Slotshave.]