Danmarks Breve

BREV TIL: Malthe Engelsted FRA: Kristian Zahrtmann (1887-11-02)

K. Z. til Malthe Engelsted. Bredgade 28, 1887 2/11:

.....Jeg havde inden jeg rejste til Jylland, optaget Din Protegé Tycho Jessen og to Andre paa Skolen. Da jeg kom tilbage blev jeg skændt ud af Eleverne fordi jeg havde bebyrdet Skolen med dette nye Trods. De havde alt ifjor været misfornøjede med to nye, og jeg havde lovet dem, at Afgørelsen om Optagelsen tildels skulde bero paa Skolen. Dette havde jeg glemt. Strax krøb jeg lidt til Korset, men jeg har taget Sceptret i højre Haand, da jeg ved nærmere Eftertanke saa hvor nødvendigt det er, at der kommer friske Kræfter ind, ellers bliver vi gamle dovne. Og Jessen indser jeg snarest maa gavne Skolen. Nu staar det saaledes at de gamle knurrer og vil have de unge til at tegne Gibs. Jeg har sagt, at de Allertarveligste og at de der er fortrolige med Modellen skal tegne Antik, og da de indse, at det er Alvor og forstaa hvorfor jeg mener saa, er de bange for at det netop bliver dem selv, der maa paa Antiken og det holde de ikke af. Alle vil tegne Model og igrunden er jeg enig med dem, om at det er det Rigtige. Men Du giver mig vist ogsaa Ret i at Studiet af Antiken hører den modnere Alder til.... Jeg vilde ønske jeg sad hos Jer [Engelsted og Brandstrup i Florenz] i antiche carrozza eller deroppe i Gaden til Domkirken i Scala, som er billigere, for Pengene ere saadanne, at man maa passe paa dem. Forøvrigt har jeg det rigtig godt, drikker af og til Chianti hos Bissens, maler paa Leonora Christina som de klæder af. Jeg har faaet en fuldkommen pudique Kvinde paa 33 Aar, rødhaaret, skinnende hvid, Rubensk. Hun er mageløs i Farve, aldrig har jeg set noget Skærere, men Højheden mangler Noget. Det er en Svir ovenpaa adskilligt robba for ikke at sige robbaccia, sligt er aldeles ikke Leonora Christina. Billedet fra Frederiksborg er qvasi færdigt. Kompositionen er meget god, Landskabet staar godt, men Figuren lader en Del tilbage at ønske. Rammen har en Snedker paa Bornholm og jeg gjort, den er lidt klodset, curiøs og igrunden udmærket god. Kammeraterne ere gale paa det rigtige Guld [I Jerngitteret var paalagt Guld paa nogle Ornamenter]. Haslund siger at det er at gaa udenfor sig selv, men det er s. 428 nu alligevel morsomt, festligt og ubegribeligt. Jeg brugte min Søster til Model. Hun er høj og slank og igrunden udmærket, men Dragten gjorde hende mærkelig tyk. Jeg malte saa hele Billedet efter hende, men da jeg kom her, syntes jeg at Portrætet havde megen mere Højhed og saa har jeg forandret saa længe, at der ikke er meget tilbage af Studiet. – Skovgaards Billede af Bethesda Dam ser meget originalt og tiltalende ud. De Brødre og mange andre arbejde paa Keramik til Udstillingen. [Den store nord. Udstill. 1888.] ... Apropos om Fru Jessen, saa kan jeg saa godt lide, at en Mængde af den skolesøgende Ungdom ikke kommer selv at tale med mig men sende Mor og Far.