Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1887-12-13)

K. Z. til Moderen. Bredgade 28, 1887 13/12:

... Efter at have arbejdet i 23 Dage paa Billedet Leonora Christina som klædes af, slettede jeg hende ud og begyndte forfra den 24de Dag; nu staar hun meget lovende.... Vil konkurrere til Universitetssalen, som Du i Sommer foreslog mig. Om jeg kan faa Arbejdet, vil Tiden vise.... [Konkurrenceopgaven Var: Studenter, der drage ud til Kjøbenhavns Forsvar under Frederik den Tredie.]