Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1888-02-26)

K. Z. til Faderen. Bredgade 28, 1888 26/2:

...Har i Mandags afleveret alt til Udstillingen.... [Charlottenborg aabnede tidligt af Hensyn til den forestaaende store Nord. Industriog Kunstudstilling.] .... Faar jeg ikke Bestillingen paa Universitetsbilledet, vil jeg tage til Italien for 1½ Aar, for jeg kan ikke rigtig orke at overkomme Alt det her og trænger til Hvile. Jeg maa saa se at sælge nogle af mine Billeder paa Auktion. Jeg siger min Bolig op til Oktober.... Til samme 10/3: Ja her er jeg og maa bede Dig hjælpe mig med Laan af 200 Kr. strax og mulig 100 Kr. ved ¼ til Husleje. Jeg har intet solgt paa Udstillingen. Det er lidt drøjt, men igrunden burde jeg have kunnet sige mig det iforvejen. Jeg har maattet gøre Noget for at kunne leve paa ærlig Vis og har derfor berammet en Auktion over en meget stor Del af mine Billeder og Skitser.... Billederne er assurerede for 18000 Kr., men jeg maa vel være glad faar jeg 8000 derfor. Jeg gaar af Mode, fordi jeg ikke kan og vil som de Andre. Men derved er kun det at gøre, at rejse forat være sig selv.... Faar travlt med Universitetsbilledet til 3. August....