Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1888-03-27)

K. Z. til Moderen. Bredgade 28, 1888 27/3:

... Medens jeg skriver dette, holdes der Auktion over en god Del af mine Billeder i Hotel Fønix. Dørene staa under dette ikke. Man er blevet meget forundret over denne pludselige Auktion.... At Billederne komme ud blandt Folk, er jeg overordentlig glad ved.... Her er taget 55 Malerier bort, og det mærkes ikke saameget endda. Fortiden gaar jeg Billedet med Dronningen af Saba igennem til den store Nordiske Udstilling, hvor ogsaa Hjob og Tegningerne af Leonora Christina skal frem.... Nu er Auktionen forbi, den er gaaet over Forventning godt.... Jeg vil bede Fader om at sende mig et Opgør over hvad jeg i Et og Alt skylder ham.... [Auktionssalgets Sum var 15245 Kr.]

Som Redaktør af KUNSTBLADET omtalte Karl Madsen i dets Nr. 6 for 1888 Foraarsadstillingen. K. Z.’s to nge Billeder: Leonora Christina i Frederiksborg Slotshave, og L. C. afføres Klæderne i Fængslet, bliver meget hædrende nævnte. – I samme Nummer nævnes K. Z.’s Auktion den 27. Marts: »Skøndt man vel kunde vide, at denne ejendommelige og dybe Kunstnernatur ikke hørte til dem, der fik de kraftigste Beviser for Publikums Gunst, vil mange dog først gjennem denne Auktion med smertelig Undren erfare, hvor mange smukke og betydelige Billeder der er blevne hængende usolgte i Zahrtmanns Atelier....« – I Bladets Nr. 7 skriver han: »I lange Tider har Kjøbenhavn ikke set en saa animeret Auktion som den over Zahrtmanns Arbejder. Det var en glimrende Oprejsning for den Ligegyldighed eller delvise Haan fra det store Publikums Side, der modtog adskillige af Billederne, da de fremkom. Buddene faldt raskt og en stor Del af Billederne solgtes over Atelierpriserne.«