Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1888-04-07)

K. Z. til Faderen. Kjbhvn. 1888 7/4:

... Det der rørte mig stærkest var den Maade, hvorpaa Du havde tænkt at afvikle alle 5000 Kr., hvis jeg ikke havde det saa godt, som jeg nu har. – Her er kommet en Del mindre Køb og Bestillinger siden Auktionen, og jeg kan mærke, at Køberne holde af mig. Jeg maler endnu en lille Stund paa Dronningen af Saba, men længes efter at faa fat i mine Studenter. – Jeg arbejder paa at faa Skovgaard til at overtage min Post som Lærer ved Skolen. Ham vil Eleverne allerhelst have, og han har desuden det, at Skolen vil fortsættes i samme Aand. [J. Skovgaard vikarierede som Lærer, medens K. Z. var i Grækenland.] ... Min bedste Elev Frits Syberg aftjener sin Værnepligt i Marinen, sidder hele Dagen i Messen og maler alle Officererne....