Danmarks Breve

BREV TIL: Malthe Engelsted FRA: Kristian Zahrtmann (1888-09-28)

K. Z. til Malthe Engelsted i
Italien.
Kjbhvn. 1888 28/9:

... Ser Du, det er min Hensigt c. den 25. Oktober at rejse herfra forat tilbringe Vinteren og mulig ogsaa næste Vinter i Grækenland, jeg tænker Sparta. Bliver jeg to Vintre borte tænker jeg nærmest at være i Civita d’Antino den mellemliggende Sommer. Der er en Del Tale om at Niels Skovgaard tager med, men vist er det ikke, og saa faar jeg desuden en ny Student paa 20 Aar [Ove Danneskiold-Samsøe], lidt zart, hyggelig og Jæger med mig. Jeg tager over Berlin, München, Verona, Bologna, Brindisi til Patras, derfra med Jernbane til Athen, hvortil jeg vel kommer 10. Nov. eller Sligt. Bliver der 8 à 12 Dage, tager med Skib til Sparta. Tænker at bo billigt der. Hvad jeg kan faa af Model ved jeg ikke, men jo flere man er, desto bedre regerer man over Folket. Egnen forekommer mig non plus, Folket herligt, Byen ganske ny med toetages Villar inde i Haver, brede Gader og langt fra det Civiliserede. Godt og billigt Hotel og jeg taler glimrende Græsk naar blot Grækerne forstod mig. Ja, at der kan forandres i dette Arrangement er begribeligt; vil Du ikke være med? Jeg vil umaadelig gerne have det, men Du maa dog selv bære Ansvaret.... Jeg glæder mig umaadelig til Turen og lover mig en herlig Vinter. Men Du skal møde i Brindisi for Athen maa Du absolut have med. Det er dog endnu Kunstens bedste Hjem....