Danmarks Breve

BREV TIL: Wanda Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1889-01-01)

K.Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskiold-Samsøe. Korfou 1889 1/1:

... Der er en Ting i Dit Brev, som vi endelig maa forstaa hinanden i, og som jeg baade har talt og vist ogsaa skrevet om, og det er, hvad det vil sige at blive Kunstner. Ialfald synes Dine Breve baade til ham [Sønnen Ove D.-S.] og mig at vise, at Du ikke forstaar mig paa det Punkt. Du lægger en saa stor Vægt paa om Ove af Naturen har Anlæg. Jeg tror, at han har det, men jeg regner det, om han har det eller ej, for at blive Kunstner for en temmelig underordnet Ting. Er man farveblind kan man naturligvis ikke male med smuk Farve, men om man har den eller ikke, kan jo nok have Be- eller Ubehageligheder for En, men afgørende for hvor meget Kunstner man bliver er det ingenlunde. Det ligger aldeles ikke i hvad man kan men i hvad man er og hvad man vil. Ja, det gør det i en saadan Grad, at de store Evner kan blive en væsenlig Anledning til at man forfejler sit Maal. Derpaa viser baade Historien en Masse Exempler, og Du kan være rolig for at man kender det, naar man selv har været Maler en Snes Aar, og naar man jevnlig har haft med Andres Opdragelse at gøre. Derfor kan jeg, naar Ove gaar fra mig enten før eller senere, maaske bestemt sige om der er en Hindring for at han ikke kan blive Kunstner, men om han bliver det, beror paa hans egen Vilje, ikke paa nogen Andens som helst. Jeg tror nu ikke at der er nogen Hindring....