Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1889-01-08)

K. Z. til Faderen. Athen 1889 8/1:

... For otte Dage siden er jeg her at udføre et Hverv fra Akademiet [at ordne Valget af Gibsafstøbninger til Akademiet]. Det er storartet, hvad de har fundet paa Akropolis og opstillet siden jeg sidst var her.... Engelsted og Skovgaard besøgte jeg et Døgn i Mègara. Saa Juledag Kvindernes Dans paa Torvet fra 3-5, umaadeligt pragtfuldt. Nationaldragten var storartet, Dansen i lange, tætte Kæder ensformig, s. 441 men højtidelig, værdig og antik. Guld- og Sølvmønter som Hjelme paa Hovederne, i Kæder paa Brystet, Guldslør, meget hvidt, straalende i Sollyset....