Danmarks Breve

BREV TIL: Joakim Skovgaard FRA: Kristian Zahrtmann (1889-06-20)

K. Z. til Joakim Skovgaard. Civita d’Antino 1889 20/6:

...Mit Hovedbillede havde jeg tænkt skulde være en Concours til Eibeschütz som er til næste Udstilling og hvortil Du mulig ogsaa concurrerer. Det har alt haft en Malheur og jeg tror jo, som jeg nu har fat i det, bliver det alt Andet end en farlig Konkurrent. Jeg havde nemlig ingen Bibel her og begyndte saa ganske rolig paa at male Jakob og Rachel der glæde sig over Josef og Benjamin, en huslig Scene med to nøgne Drenge i Sengen. Saa kommer jeg ind til Rom, laaner Ravnkildes Bibel og ser at Rachel døde i Barselseng med Benjamin. Naa ja, saa maatte Josef længere ned i Billedet og tage Pladsen for dem Begge. Det var nu ikke saadan videre rart, men jeg vilde da baade nødig opgive Motivet... og det der vil gøre Billedet til Billede vil næsten nærmest være den Sundhed, Ungdom og Skønhed der er i den Mand og den Kvinde. Barnet kommer til at spille en underordnet Rolle i Billedet.... Men det slemme ved mit Billede er, at jeg har forkastet alle Stoffer fra Rom og at jeg gør dem i deres egne Søndagsklæder. Og denne Jacob i Skjorteærmer, Vest og Buxer med Overskæg vil vist blive Kaviar for den store Hob. Men jeg kan ikke Andet. De er altfor karakterfulde i det de har paa. Hun gaar vel endda an – men ham faar man aldrig nogen Præmie for – Naa, saa faar det være – jeg er heldigvis meget uafhængig stillet, har det udmærket godt. Billedet maler jeg om Eftermiddagen inde i Salen. Om Formiddagen maler jeg et Billede ude paa Trappen.... [Det bibelske Billede endte som »Familieglæde«. H. Chr. Chr. Nr. 359.]