Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1889-07-22)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Antino 1889 22/7:

... Ved ikke, om jeg naar Paris, da det gaar langsommere med mit Billede, end jeg havde ventet. Herfra til Rom, Parma, Turin, i Paris fjorten Dage i Oktober. Skolen begynder rigtignok 1. Oktober, men kan styre sig selv en Maanedstid ved Hjælp af Inspektøren, Cand. Schwartz, og Kammerraaden, den mest betroede af Eleverne. Skulde Scavenius saa komme, saa er hele Skolen en fri Indretning i græsk Stil, det ved han formodenlig....