Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1889-08-09)

K. Z. til Moderen. Civita d’Antino 1889 9/8:

... Tre Rilleder i daglig Gang. Morgenbilledet i fuld Sol, med den vide Udsigt op mod Tagliacozzo, har en Række Piger, der vandrer s. 445 hver med sin Kobberspand paa Hovedet [H. Chr. Chr. Nr. 356]..... Der hvor jeg sidder, klemmes Folk rundt om mig forat komme til at se, men det er sjeldent, at Nogen rører ved mig, og sker det, har jeg tilstrækkeligt Politi i de Omstaaende, der af sig selv afstraffer Forbryderen. Aftenbilledet er Korntærskning [H. Chr. Chr. Nr. 355]. Syv Timer daglig Arbejde. Om Aftenen et Par Timer paa Santa Maria, der luder ud over hele den mægtige Lirisdal. Naturligvis kender jeg alle her, men netop den mere dannede Part noget mere løseligt. Her er en flink Læge og en overordentlig rar Apotheker....