Danmarks Breve

BREV TIL: Joakim Skovgaard FRA: Kristian Zahrtmann (1889-08-16)

K. Z. til Joakim Skovgaard. Civita d’Antino 1889 16/8:

... Dit Brev til Signoran var meget vanskeligt at oversætte. For det Første er dette stærkt paradiserede saa umaadelig uitaliensk. Naar man her er i Extase, saa er det paa en hel anden Maade. Det er mere en Mystik, der kommer over En. Af og til forstod jeg ikke helt Meningen og derved blev det værre. Saa er Digte saa svære at gengive og da navnlig Grundtvig. Han har en vis Pragt i Ord, som han let lader gaa ud over Meningen, og dette var temmelig stærkt Tilfælde netop i det anførte. Langt mere værd end det røde Guld, det er sin Gud og sig selv at kende – eller hvorledes det var – det er dog uden Rim en ganske forskrækkelig Trivialitet og Du kan nok tænke, at man uvilkaarlig maa synes, at det er en overflødig Bemærkning. Vi kaldte i Sorø den Art for Jesperiana f. Ex. Hvor det er godt, at der er et Hul i Lokumet. Grundtvig er slem til at komme med Sligt. Det glider ned naar det har en god Indklædning, men denne mægter jeg ikke at give i Dansk, mindre i Italiensk. Om Skolen vidste de i Forvejen. Jeg skal hilse Dig og Din Kone fra Dem Alle. – Her tærskes og Maisen staar udmærket. Vi leve stille og her opleves lidt....