Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1889-12-05)

K. Z. til Faderen.
Hotel Fønix
, Kjbhvn. 1889 5/12:

... regner at være i Rønne 18/12. Arbejder om Aftenen 6-11 hos Frits Hartmanns, hvor nu alle otte Personer er bragt paa Plads. – Her er jeg selv Model for Vilh. Hammershøi fra 9-11 1/2.... [Familiebilledet af Overretssagfører F. A. Hartmann med Hustru og Børn. H. Chr. Chr. Nr. 378.1