Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1890-05-14)

SIDST I OKTOBER 1889 VAR K. Z. ATTER I KJØBENHAVN. 27. APRIL 1890 REJSTE HAN SYDPAA OG ANKOM 11. MAJ TIL CIVITA MED LØRUP, TOM PETERSEN OG PETERSEN-MOLS.
K. Z. til Moderen. Civita d’Antino 1890 14/5:

... Lørup har været en fortræffelig Rejsefælle. Han har desværre en betydelig Tilsætning af Melankoli, og det kan gøre mig saa ondt for ham.... Besøgte i Florenz Schandorphs, med hvem jeg aftalte at spise sammen paa deres Knejpe næste Dag Kl. 12.... Denne Morgen kom Frølichs. Fru F. havde Mod paa at være med i »Liljenc. Selskabet kom Schandorphs noget uventet, men da S. saa, hvor kærlig Fru F. var mod hans syge Kone, da saa jeg hvorledes hver Smule Reserverthed svandt og hele Schandorphs kærlige Hjerte kom op i ham. Naturligvis, han kunde ikke fornægte sin Natur, og jo bredere hans Historier blev, desto ivrigere var Fru F. til at tage sit Glas med et »Deres Skaal Hr. Dr. !« Der blev et Samliv, som skal søge sin Mage. S. klappede forskellige Gange Fru F. paa Ryggen, det saa komisk ud....