Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1890-06-05)

K. Z. til Carl Thomsen. Civita d’Antino 1890 5/6:

... Det er meget morsomt at være tre sammen, og jeg holder meget af de andre. Tom Petersen er et ualmindelig rart Menneske som jeg har stor Agtelse for. Han er tjenstvillig, sanddru, let at omgaaes og har en god Del Muttervits, minder i saa Henseende og i at tale efter Folk om Edv. Petersen. Gir han Kyhn, er han især aldeles ikke til at holde ud. Han gaar med Dødsforagt paa sine Motiver, har 8 Billeder igang og lader sig ikke forknytte.... Han er oplivende. Lørup er en hel anden Person. Han er kun 22 Aar, lidt forkælet opdragen, slank, smuk. Han ser snarest noget melankolsk paa Livet, taler lidt, er yderst streng i sin Dom om især moderne Kunst, er magelig og vil nødig have mere end et Billede for ad Gangen. Megen Tid tilbringer han ene med sin Cigar. Men hans Dom er ligesaa fin som den er skarp, og han er helt igennem et meget dannet Menneske, som jeg holder meget af.... Selv har jeg travlt med et stort Madonnabillede. Vi har nemlig her bygget en ny mindre Kirke ude paa Santa Maria, en aaben fremskudt Plads der behersker hele Dalen. Den skulde indvies den 1ste September, men her mangler saa stærkt Penge, at jeg tror det først sker til næste Aar. Da de ikke paa anden Maade kan faa et nogenledes orden- s. 449 ligt Alterbillede og da Pladsen er yderst taknemmelig for en stille stilfuld Madonna, har jeg faaet Lyst til at gøre det, maa nu kæmpe for, at de ikke skal finde Originalen igen i den Model jeg bruger. For saa-vidt er det rart, at Indvielsen ikke sker iaar, da det ikke vil være saa rart at være tilstede netop naar man har malt Billedet....