Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1890-06-25)

K. Z. til Faderen. Civita d’Antino 1890 25/6:

.... Vi venter Billedhugger Brandstrup med Søster her idag, for nogle Dages Ophold. Det er morsomt, saa mange Danske her efter-haanden kommer, og at Damerne virkelig komme med. Det kniber stærkt at faa mine Billeder færdige : den store Madonna til Kirken og flere mindre. Til et andet større Billede fra Torvet med en Procession, mangler jeg endnu Tilladelse til at faa Helgenerne ud at male efter, men det gaar nok, da jeg er saa meget Ven med hele Befolkningen....