Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1890-07-29)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Civita d’Antino 1890 29/7:

... Om Eders Direktør ved jeg kun lidt, men om vor Meldahl ved jeg maaske lidt formeget. I lang Tid strittede jeg imod saa godt jeg kunde. Som jeg nu staar, har jeg ingen Indflydelse som helst, er udelukket fra Alt i saa Henseende, og nu vil jeg ogsaa helst, at det bliver saaledes ved.... Det gælder ikke at naa en Position, men det gælder at leve. Den første er saa afhængig af Andre, og ledsaget af Skuffelser s. 452 og Ydmygelser, – det sidste kan Ingen tage fra En. – Krøyer og Frue ventes hertil for et Par Maaneder.... de vil bidrage til livligere Samliv. Det er sundt at strammes op af en saadan Capacitet, som ubetinget Krøyer er....

P. S. KRØYERS HUSTRU OG SELVPORTRÆT.
(Stammer antagelig fra Civita-Opholdet. Den lille Silhuet hang paa
K. Z.’s Væg ogsaa i Casa d’Antino.)