Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1890-08-25)

K. Z. til Carl Thomsen. Civita d’Antino 1890 25/8:

... Jeg faar neppe mere end to Billeder herfra, hvoraf det ene, en Procession, nok bliver bedst færdigt skøndt det er den største og vanskeligste af Opgaverne. Du har vist før hørt derom, hørt hvorledes jeg har haft alle Helgenerne ude og hvor venligt Bisp og Befolkning har stillet sig til hele Sagen. Ganske uden Vanskelighed er det ikke løbet af. Iforgaars dukkede en lille Sky igen frem i Skikkelse af en gammel Kælling der paa Gaden tog mig i Armen og sagde: »Siden Dit Herskab har begyndt at male Helgenerne ude, har vi ingen Regn haft.« Jeg svarede, at det viste at de var mig gunstige, da jeg absolut trængte til Sol forat male dem. – Nu er de færdige, saa der kan ikke let mere støde Vanskeligheder til [H. Chr. Chr. Nr. 368.] Vi har jo Krøyers her. De har snart været her en Maaned og blive vel saa længe som vi Andre. Det er en stor Svir at have dem her. Han er brillant, livlig, fornøjelig i alle Maader, maaske næsten for mild i sin Dom. Han har taget fat paa et overmaade skønt Høstmotiv, hvor Oxerne tærske under aaben Himmel mod skønne Bjerge i umaadelige Masser solbeskinnet gylden Sæd. Oxer har han aldrig før malt, men det gaar som en Leg at lave Oxer for ham. Hver Dag kommer der et godt stort Stykke til. Men forøvrig sætter jeg igrunden allermest Pris paa ham som Menneske. Konen bliver heri Byen betragtet som saare skøn. Hun er rigtig elskværdig og har faaet os Alle til at holde meget af sig. Hun maler ogsaa, men viser saare nødig Noget frem. Det at have en Dame med ved Bordet er rart i alle Maader og Du kan tro, her er livligt....

s. 453 STUDENTER DRAGE UD TIL KJØBENHAVNS EORSVAR UNDER FR. III. 1888
(H. Chr. Chr. Nr. 336)

s. 454 STUDIEHOVED TIL »STUDENTER DRAGE UD TIL KJØBENHAVNS FORSVAR«. 1887
(H. Chr. Chr. Nr. 328)