Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1890-10-07)

K. Z. forlod 23/9 sammen med Lørup og Tom Petersen Civita og rejste til Ravello.
K. Z. til Faderen. Ravello 1890 7/10:

... Imorgen tidlig hjemad mod Danmark. Jeg har faaet voldsom meget gjort i den korte Tid ...