Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1890-12-28)

K. Z. ANKOM TIL KJØBENHAVN MIDT I OKTOBER 1890.
Fra Moderen til M. K. Z. Rønne 1890 28/12:

...K.Z. optager min Tid meget. Dels sidder jeg for ham om Aftenen [Portræt, H. Chr. Chr. Nr. 383] og dels har han ordnet et stort Haand-arbejde, som han vil have mig til at udføre, hvilket jeg meget gjerne gjør ...

K. Z. malte denne Vinter dels i et Atelier paa Hotel Fønix’ Kvist og dels i Atelieret Sct. Annæplads Nr. 1. løvrigt blev han stærkt optaget af de mange Overvejelser, som Forslaget om Oprettelsen af Den frie Udstilling medførte.