Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1891-06-03)

K. Z. REJSTE SIDST I MAJ 1891 SAMMEN MED SIN REJSEFÆLLE FRA 1890, H. LØRUP, PAANY TIL RAVELLO.
K. Z. til Moderen. Ravello 1891 3/6:

... Lørup er i alle Henseender et temmeligt ualmindeligt Menneske. Iaar er han flink og arbejdsom ; ... Mr. Reid er syg i Neapel, men har aabnet sin Have for os, jeg maa ogsaa tage Modeller derind....

s. 459 11/6 :...Tænker paa » Den unge Dronning besøger Leonora Christina i Fængslet«, dog først ad Aare. Til Vinter: »Adam og Eva i Paradis med Kundskabens Træ« (et Citrontræ i Reids Have)....