Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1891-06-27)

K. Z. til Carl Thomsen. Ravello 1891 27/6:

...Vi er her Lørup og jeg, og Philipsen har fra iforgaars installeret sig i et Hotel her ved Siden af. Det er tarveligt, medens vort er fint, jeg vilde ønske, vi kunde tage derover, men dels er der ikke Plads, dels kan jeg ikke for min Død fordrage at tage fra Folk, der er gode mod En.... Philipsen bor med en engelsk Præst som lærer Børnene i Huset engelske, italienske og kinesiske Fædrelandssange og nu begynder Ph. paa Kong Kristian med dem. Se, det er skønt, og saa er der noget i Tarveligheden, som jeg holder meget af.... Philipsen er brillant, fører svært Humør med sig, og saa kan jeg saa godt lide ham for at han griber hver Lejlighed til at brede sig over hvormeget vi har at være Italienerne taknemlige for....