Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1891-10-01)

Fra Faderen til M. K. Z. Rønne 1891 1/10:

.... I Mandags forlod K. Z. Neapel og sejlede til Marseille. Den 19. Okt. kan Du hente ham og Lørup paa Kjøbenhavns Banegaard....